Heilige Anna en de Kapel

Sinds eeuwen staat in het centrum van Molenschot een kapel. Haar oorsprong zou volgens een negentiende-eeuwse schrijver teruggaan tot de negende eeuw.

De oorkonde waarop deze doelt is echter nooit teruggevonden, maar sinds de 19e eeuw is de kapel gewijd aan Maria's Moeder, de heilige Anna, die als patrones geldt voor kinderloze en zwangere vrouwen.

De kapel is gelegen op een driehoekig plein en heeft een lengte van vijftien meter. Zij telt drie traveeën en heeft een driehoekige koorsluiting. Het licht komt binnen door spitsboogvensters. De westgevel is met overhoekse beren versterkt. De beide wanden van de oostelijke travee vertonen een vlechting van donkere steen, die drie Andrieskruisen tekent. In het torentje hangt sedert 1959 een klein klokje met een middellijn van zevenentwintig centimeter en een gewicht van veertien kilo.

  

Op 1 juni 1879 werd de Broederschap van de Heilige Anna opgericht waarna er jaarlijkse pelgrimages uit de omgeving ontstonden. Het patronesfeest is op 26 juli en de gunsten waar de pelgrims om vroegen waren velerlei. Maar een ervan is bij veel mensen bekend. Jonge mensen kwamen er namelijk ook bidden om een man of vrouw te vinden.

 

Naar Molenschot gaat ieder Anneke om een Manneke

Ieder Manneke om een Anneke

Hoofdmenu